Wierzytelności korporacyjne i hipoteczne
inwestycje i serwisowanie

O NPL

Rynek NPL (non performing loans – wierzytelności obsługiwane nieregularnie) to w Polsce wg ostatnich danych NBP prawie 75 mld zł, z tego wierzytelności detaliczne to 40 mld  a korporacyjne  35 mld zł.

O ile rynek wierzytelności detalicznych można traktować jako względnie nasycony – prawie jedna trzecia portfela NPL (11,8 mld z około 40 mld zł) została w 2017 roku sprzedana, o tyle spośród portfela wierzytelności korporacyjnych sięgającego 35 mld zł sprzedano zaledwie portfele o nominalnej wysokości 2 mld zł. W opinii sprzedających, na rynku panuje poważny niedobór kompetencji w zakresie wyceny oraz serwisowania portfeli biznesowych, co przekłada się na mniejsze zainteresowanie i niższe ceny. Dla banków oznacza to trudności w pozyskaniu partnera do przeprowadzenia największych i najbardziej złożonych transakcji. Wraz ze wzrostem akcji kredytowej w ostatnich latach, rosnącymi wymogami kapitałowymi wobec instytucji finansowych, a także postępującą konsolidacją w sektorze bankowym, należy spodziewać się systematycznego wzrostu w tym obszarze rynku nawet o 50 % rocznie.

Do sprzedaży trafia coraz większa część portfeli hipotecznych oraz instytucjonalnych (korporacyjnych i MSP). Z naszych obserwacji wynika, że sprzedaż w tym obszarze przesuwa się z formy portfelowej na tzw. Single Names czy Special Situations, czyli pojedyncze wierzytelności korporacyjne wobec dużych przedsiębiorstw. Obsługa często obejmuje przejęcie i restrukturyzację przedsiębiorstwa lub zadłużenia, znalezienie inwestora lub prowadzenie postępowania upadłościowego czy w nim partycypację. Często też likwidację majątku, zabezpieczeń, dużych nieruchomości o charakterze inwestycyjnym, przemysłowym i komercyjnym. Najczęściej są to deweloperzy, galerie handlowe, hotele, obiekty przemysłowe, kompleksy usługowe, biurowce, nieruchomości komercyjne, zakłady. Inwestorzy będą szczególnie zainteresowani pojedynczymi wierzytelnościami wobec największych przedsiębiorstw, często działających, wymagających restrukturyzacji, bądź posiadających majątek do likwidacji np. nieruchomości o charakterze inwestycyjnym, przemysłowym lub komercyjnym.

Na zwiększoną podaż przekładają się także:

 • tendencja do konsolidacji rynku bankowego,
 • wyśrubowane wymagania dotyczące bilansów instytucji finansowych,
 • poszukiwanie środków na obsługę wzmożonej akcji kredytowej,
 • zmieniająca się struktura oferowanych wierzytelności.

Na polskim rynku panuje duża i bardzo wyspecjalizowana konkurencja, międzynarodowi gracze skazani są więc na partnerstwo z lokalnymi windykatorami, bądź akwizycję. Dlatego też ich aktywność będzie raczej sprzyjała dalszemu rozwojowi i konsolidacji branży, w czym należy upatrywać szansy dla zwrotnej ekspansji z zastosowaniem naszego know-how w synergii z międzynarodowym doświadczeniem inwestorów.

O nas

Pragma Inkaso powstała w 2002 r. i od początku zajmuje się obsługą i serwisowaniem wierzytelności B2B. Od samego początku zajmowaliśmy się również udzielaniem finansowania przedsiębiorcom w postaci faktoringu, pożyczek czy też dyskonta faktur. Ogromne doświadczenie w wycenie zabezpieczeń zebrane w toku działalności zachęciło nas do wejścia w nowy segment rynku – bankowych wierzytelności korporacyjnych. W 2014 r. firma utworzyła pierwszy fundusz sekurytyzacyjny i rozpoczęła zakupy od banków. Do dzisiaj jesteśmy inwestorem i serwiserem 4 funduszy, zarządzając łącznie aktywami przekraczającymi 1 mld PLN.

Co nas wyróżnia spośród serwiserów NPL

Know-how

Know-how

Posiadamy ugruntowane know-how w wycenie zabezpieczeń hipotecznych, budowane na bazie własnych doświadczeń oraz sieci lokalnych, agentów nieruchomości wyspecjalizowanych w nieruchomościach komercyjnych.
Kancelaria prawna

Kancelaria prawna

Mamy własną kancelarie prawną, obsługującą wyłącznie sprawy pochodzące z obrotu gospodarczego.
Sieć partnerów

Sieć partnerów

Dysponujemy własną siecią współpracowników w całej Polsce (agenci nieruchomości, komornicy, syndycy, detektywi), co pozwala skutecznie i efektywnie zarządzać dużym wolumenem spraw.
Doświadczenie

Doświadczenie

Od 15 lat obsługujemy wyłącznie NPL korporacyjne. Mamy doświadczenie w wycenach i inwestycjach w tego typu portfelach, w ciągu ostatnich 4 lat uczestniczyliśmy w procesie wyceny praktycznie każdego portfela korporacyjnego wystawionego na sprzedaż.

Poznaj nas

2018

 • Nawiązanie współpracy w zakresie serwisowania portfela wierzytelności korporacyjnych dla jednego z największych europejskich graczy rynku NPL

2017

 • W czerwcu fundusze serwisowane przez Pragmę, nabyły dwa portfele wierzytelności hipotecznych za kwotę 30 mln zł zagospodarowując całą gotówkę dostępną na akwizycje

2016

 • utworzenie razem z TFI Money Makers dwóch funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i 3 z budżetem 55 mln zł

2014

 • W kwietniu 2014 r. Pragma1 nabyła pierwszy portfel od banku (niezabezpieczone wierzytelności SME). Od tego momentu nakłady inwestycyjne na nowe portfele przekroczyły 100 mln zł

2013

 • Utworzenie pierwszego funduszu sekurytyzacyjnego z TFI BDM, Pragma Inkaso, do 2015 r. inwestuje prawie 25 mln zł własnych środków, będąc 100% właścicielem

2011

 • Pragma Inkaso przejmuje spółkę giełdową zajmującą się faktoringiem GF Premium (obecnie Pragma Faktoring) płacąc za 66 % pakiet akcji ponad 40 mln zł. Źródłem finansowania jest emisja akcji i obligacji.

2010

 • 11 maja 2010 roku Pragma opuszcza rynek NC i akcje spółki debiutują na głównym parkiecie GPW.

2008

 • Spółka debiutuje na rynku NewConnect, łącznie z emisji akcji pozyskuje prawie 7 mln zł. Środki przeznaczone głownie na nabywanie wymagalnych wierzytelności.

2002

 • Powstanie Pragma Inkaso. Spółka początkowo zajmuje się wyłącznie windykacją na zlecenie.

Grupa kapitałowa

Grupa Pragma Inkaso SA istnieje od 2002 r. i koncentruje się na działaniach w obszarze windykacji przedsiębiorstw oraz finansowaniu biznesu. Korzystając z doświadczeń Grupy, Pragma Inkaso SA specjalizuje  się w kupowaniu i serwisowaniu portfeli i wierzytelności korporacyjnych, MŚP oraz hipotecznych. Pragma Inkaso jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych.

Grupa Pragma

Usługi

Wykup długów / restrukturyzacja

Kontakt

Magdalena Nogieć

+48 665 040 899

npl@pragma.pl

Pragma Inkaso SA | ul. Czarnohucka 3 | 42-600 Tarnowskie Góry

KRS: 0000294983 | NIP: 645 22 74 302 | REGON: 277810566

Tel.: +48 32 45 00 100 | Fax: +48 32 45 00 199 | email: inkaso@pragma.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 3.680.000 zł opłacony w całości

Konto bankowe: 17 1020 2368 0000 2802 0232 6601 PLN

Masz pytania?

Prosimy podać imię i nazwisko.
Prosimy wprowadzić poprawny adres e-mail.
Prosimy wprowadzić treść zapytania.
Prosimy zaakceptować oświadczenie.